Svíčky

Máte rádi svíčkovou? A máte rádi svíčkovou atmosféru místo rozsvícených žárovek či zářivek? Tlumené mihotavé světlo svíčky má svoje osobité kouzlo. Zvláště svítí-li při určité příležitosti.

Svíčky

Některé svíčky mají také svoji historii, svého výrobce nebo konkrétního dárce. Mohou být také darovány z lásky nebo s díkem. Važte si každého i malého příběhu věcí, které nás obklopují.

Vytvořte si svoji atmosféru

Zapalte světlo svíčky, usrkávejte pomaloučku čaj s medem a citronem, zabalte se do deky a jen tak přivřete oči. Sněte. V plamenu svíček očistíte černé myšlenky, zaženete chmury, meditujete a vnímáte. Vnímejte podvečer, noc, smutek, radost i netrpělivost srdce. Každá věc v životě má minimálně dvě i více stránek, hledejte vše, co vás posouvá dál.

Posted in Nezařazené